પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના ગુજરાત 2023: પાત્રતા, લાભો, અરજીપત્ર

પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના ગુજરાતઃ ગુજરાત સરકારે શરૂ કરેલી તે વંચિતો માટેની યોજના છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ યોજના હેઠળ મફત પ્લોટ આપવામાં આવે છે. સરકારે પંડિત દીન દયાલ આવાસ યોજના શરૂ કરી છે. ગુજરાત સરકારે તેની સાથે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના પણ સ્થાપી છે.

આ પોસ્ટમાં, અમે પંડિત દીનદયાળ આવાસ યોજના વિશે વાત કરીશું, જે સરકારે 2022 માં શરૂ કરી હતી, તેમજ આ યોજના માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો અને પાત્રતાના માપદંડો વિશે વાત કરીશું. રસ્તામાં શેર કરવાનું યાદ રાખો.

પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના 2023 ના લાભો

 • અરજદારના બેંક ખાતામાં આ યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલ સરકારી ભંડોળ જમા કરવામાં આવશે.
 • સરકાર ત્રણ હપ્તામાં મદદ કરે છે.
 • સરકાર તે યોજનાના ભાગરૂપે લાભાર્થીને 40000 રૂપિયાનો પ્રથમ હપ્તો આપશે, જેનો ઉપયોગ તેણે પોતાનું ઘર બનાવવા માટે કરવો પડશે.
 • સરકાર ત્યારબાદ બીજા સપ્તાહ દરમિયાન જ્યારે બાંધકામ શરૂ થવુ જોઈએ ત્યારે 60,000 રૂપિયાની સહાય આપશે.
 • અને સરકાર દ્વારા રૂ. 20; પૂર્ણ થવા પર, સરકાર હપ્તાની રકમ લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરશે.
 • ઉપરાંત, સરકારે ઘરે શૌચાલય બનાવવા માટે આ કાર્યક્રમના કામચલાઉ ભંડોળ માટે 16,950/- માટે અરજી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
દિનદયાળ આવાસ યોજના

પંડિત દીન દયાલ આવાસ યોજના પાત્રતા માપદંડ

નીચે પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના ગુજરાત માટે પાત્રતા માપદંડો છે

 • ગુજરાત રાજ્યના રહેવાસી અરજદાર.
 • અરજદાર પાસે કોઈપણ પ્રકારનું મકાન અથવા કોઈપણ પ્રકારનું મકાન હોવું જોઈએ.
 • સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ મફત પ્લોટ પર યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા કોઈપણ વ્યક્તિ આયોજન માટે અરજી કરી શકે છે.
 • અરજદારના પરિવાર સિવાય અન્ય કોઈ વ્યક્તિએ આ યોજનાનો લાભ મેળવવો જોઈએ નહીં.
 • આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીની વાર્ષિક આવક રૂ. 1,20,000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • અરજદાર પાસે BPL કાર્ડ હોવું જોઈએ.
વધુ વાંચો : ગુજરાત સિટીઝન સ્માર્ટ કાર્ડ યોજના 2023 ઓનલાઈન અરજી કરો

પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • અરજદારનો ફોટો
 • અરજદારની જાતિ અને આવકનું ઉદાહરણ
 • BPL ઉદાહરણ
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • ગરીબી આવાસ યોજના હેઠળ જમીન તૈયાર કરેલ હોય તેવા લોકો માટે ફાળવણી પત્રનું પ્રમાણપત્ર
 • જમીન આધાર પુરાવા
 • જો અરજદાર વિધવા હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારને આવાસ સહાય માટે ગ્રામ પંચાયત તલાટી કમ મંત્રી
 • નિરીક્ષકને જારી કરવાનું પ્રમાણપત્ર
 • પાસબુક

પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજનાનું અરજીપત્રક

નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને, તમે આ યોજના માટે પંડિત દીનદયાળ આવાસ યોજના ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ત્યારપછી ફોર્મ ઓફલાઈન પ્રિન્ટ કરીને નજીકની ઓફિસમાં મોકલવાનું રહેશે.

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો : અહીં ક્લિક કરો

%d bloggers like this:
DM Yojana Group