ભોજન બિલ સહાય યોજના ગુજરાત 2023 | ભોજન બિલ સહાય યોજના

ગુજરાતી સરકારે ખેડૂતો, મહિલાઓ, વિકલાંગ લોકો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ યોજનાઓ વિકસાવી છે. ગુજરાતી સરકારે બિન અનામત અને શિક્ષણ અને આર્થિક વિકાસ નિગમની સ્થાપના કરી છે. આ સંસ્થા સાથે, ભોજન બિલની મદદ, કોચિંગ સપોર્ટ સ્કીમ્સ (ટ્યુશન સહાય), વિદેશી અભ્યાસ યોજનાઓ વગેરે જેવી યોજનાઓ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય આપવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગે 30 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ GRNo-No: SSP/122017/568451/A મારફતે ગુજરાત અસુરક્ષિત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની સ્થાપના કરી હતી.

પ્રિય વાચકો, ગુજરાત બિન-અનામત અને શિક્ષણ અને આર્થિક વિકાસ નિગમ દ્વારા જાહેર કરાયેલ ફૂડ બિલ સપોર્ટ યોજના આ લેખમાં સંપૂર્ણ રીતે આવરી લેવામાં આવશે. ગુજરાતના બિન-અનામત વર્ગોને આ સંસ્થા દ્વારા સામાજિક, આર્થિક અને શૈક્ષણિક ઉન્નતિ માટેની સંખ્યાબંધ યોજનાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે.

ભોજન બિલ સહાય યોજના શું છે?

ઓછી આવક ધરાવતા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં જવા માટે ઘરથી દૂર જાય છે. ગુજરાત બિન અનામત તેમજ શિક્ષણ અને આર્થિક વિકાસ નિગમને ભોજન બિલ સહાય યોજનાનો લાભ મળે છે. છાત્રાલયોમાં સૂતા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજના દ્વારા નાણાકીય સહાય મળશે. આ યોજના અનુસાર, વર્ષના 10 મહિના ડોર્મ્સમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે.

ભોજન બિલ સહાય યોજના

યોજનાનું નામભોજન બિલ સહાય યોજના 2023
દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવી હતીગુજરાત અસુરક્ષિત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ
લાભાર્થીબિન અનામત વર્ગોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ
સહાયરૂ. 1500/- પ્રતિ લેખ કુલ રૂ. 15,000/- પ્રતિ માસ 10 મહિના માટે.
છેલ્લી તારીખ31/12/2023
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
Gueedc નોંધણીઅહીં ક્લિક કરો   
સત્તાવાર સાઇટhttps://gueedc.gujarat.gov.in/
વધુ વાંચો: મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના ગુજરાત

ભોજન બિલ સહાય યોજના પાત્રતા માપદંડ

અસુરક્ષિત કમિશન, ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ ભોજન બિલ સહાય યોજના અથવા ભોજન બિલ સહાય યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે નીચેના પાત્રતા માપદંડો છે.

 • અરજી કરનાર વિદ્યાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
 • સ્નાતક-સ્તરના મેડિકલ, ડેન્ટલ, ટેક્નિકલ, પેરા-મેડિકલ અને સરકારી/બિન-સહાયિત છાત્રાલયોમાં અભ્યાસ કરતા બિન-અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે 10 મહિના માટે રૂ. 1500 પ્રતિ માસ તેમનો પરિવાર અને તાલુકાની બહાર અભ્યાસ કરે છે. /- ભોજન બિલ સહાય લેખિતમાં ઉપલબ્ધ રહેશે.
 • તેઓ કોઈપણ સમાજ/ટ્રસ્ટ/સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત કન્યા છાત્રાલયોમાં રહેતા હતા. 9 થી 12 માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓ પણ ઉપરોક્ત સહાય માટે પાત્ર બનશે.
 • વિદ્યાર્થીઓ પાસે અસુરક્ષિત શ્રેણીના પ્રમાણપત્રો હોવા જોઈએ.
 • જે વિદ્યાર્થીઓ તેમના તાલુકાની બહાર અભ્યાસ કરતા હોય અને હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેઓ આ યોજનાનો લાભ મેળવવા પાત્ર છે.

ભોજન બિલ સહાય યોજના 2023 માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • વિદ્યાર્થીનું આધાર કાર્ડ
 • અસુરક્ષિત શ્રેણી પ્રમાણપત્ર
 • વિદ્યાર્થીની બેંક પાસબુક
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો (લાઇટ બિલ/ગેસ બિલ વગેરે)
 • ધોરણ 12 માં અભ્યાસ કરતા હોય તો છેલ્લા વર્ષની માર્કશીટ
 • સાબિતી કે સામાજિક ટ્રસ્ટ હોસ્ટેલનું સંચાલન કરે છે
 • તમે જ્યાં રહો છો તે હોસ્ટેલમાં માસિક બિલની ચુકવણીનો પુરાવો
 • વિદ્યાર્થીની ઉંમરનો પુરાવો (જન્મ પ્રમાણપત્ર/શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર)
 • વિદ્યાર્થી જે શાળામાં અભ્યાસ કરે છે તે શાળાનું બોનાફાઇડ પ્રમાણપત્ર.

ભોજન બિલ સહાય યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

 •  જ્યારે વેબસાઈટનું હોમ પેજ ખુલે છે, ત્યારે   હોમ પેજની ટોચ પર SCHEME મેનુમાં  ત્રીજા નંબર પર  ફૂડ બિલ સ્કીમ પર ક્લિક કરો.
 • હવે ફૂડ બિલ સહાય યોજના ( ભોજન બિલ સહાય યોજના ) પરની માહિતી યોજના ફોર્મ/સહાયના ધોરણો  જોવા મળશે  . જેની નીચે  Apply Now પર ક્લિક કરો.
 • ન્યૂ યુઝર (રજીસ્ટ્રેશન) પર ક્લિક કરો  .
 • હવે, નોંધણી કરવા માટે, નીચેના બોક્સમાં તમારું ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ દાખલ કરો અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી લોગીન કરો.
 • હવે ફૂડ બિલ સહાય યોજના લાઇનમાં લાગુ કરો પર ક્લિક કરો.
 • યોજનાનું ફોર્મ ખુલશે, જેમાં વિદ્યાર્થીએ જરૂરી માહિતી ભરવાની રહેશે. અને વિનંતી કરેલ દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તેનો/તેણીનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ-સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અને 15 KB અથવા તેનાથી ઓછા કદમાં હસ્તાક્ષર અપલોડ કરો.
 • દસ્તાવેજ અપલોડ થયા પછી, તમે તમારી અરજીની તમામ વિગતો જોશો. તમારે એકવાર વિગતો તપાસવી પડશે અને જો તેમાં કોઈ સુધારો હોય તો તે કરો અથવા અરજી સાચી હોય તો પુષ્ટિ અરજી પર ક્લિક કરો.
 • એપ્લિકેશનનો કન્ફર્મેશન નંબર નોંધો અને એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ મેળવો.
%d bloggers like this:
DM Yojana Group